Tutorials Assignació de prioritats d'edificis

July, 2010

Assignació de prioritats d'edificis

Asignación de prioridades de edificios

Les prioritats en edificis són utilitzades per prioritzar la millora d'un determinat edifici en un poblet concreta i fins a un nivell màxim.

Quan hi hagi una prioritat, s'ignoraran els altres edificis d'altres tipus fins que aquesta prioritat no desaparegui.

Els paràmetres necessaris per a la seva configuració són:

ALDEA: poble al qual volem assignar la prioritat

EDIFICIS: element que volem avançar

NIVELL MÀXIM: valor fins al qual volem ampliar l'edifici escollit, quan aquest valor s'aconsegueixi, la prioritat es donarà per conclosa i per tant desapareixerà automàticament.