Tutorials Assignació de prioritats de matèries primeres

July, 2010

Assignació de prioritats de matèries primeres

Asignación de prioridades de materias primas

Les prioritats en matèries primeres són utilitzades per prioritzar la millora d'una determinada casella en un poble concreta i fins a un nivell màxim.

Quan hi hagi una prioritat, ignoressin les altres caselles d'altres tipus fins que aquesta prioritat no desaparegui.

Els paràmetres necessaris per a la seva configuració són:

ALDEA: poble al qual volem assignar la prioritat

MATÈRIES: element que volem avançar

NIVELL MÀXIM: valor fins al qual volem ampliar la matèria primera triada, quan aquest valor s'aconsegueixi, la prioritat es donarà per conclosa i per tant desapareixerà automàticament.