Servidores Novedades Travian ASIA

Novedades Travian ASIA

TOTAL REGISTRADOS: 14,512

ข่าว

S1 restart
s1.asia จะเริ่มต้นเซิฟเวอร์ในวันที่ 27.06.2012
คุณสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 25.06.2012เป็นต้นไป
รายละเอียดเกี่ยวกับ patch ล่าสุด
สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ patch ล่าสุด รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันข้าวติดลบ และ Natar AI โดยกดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างค่ะ (ตรงข้อมูลเิพิ่มเติม)
...ข้อมูลเพิ่มเติม

 

FUENTE: www.ian.asia