Servidores Novedades Travian VN

Novedades Travian VN

TOTAL REGISTRADOS: 21,822

News

Chiến trường mới đã bắt đầu
Một chiến trường mới với những thử thách mới sẽ được sớm bắt đầu.

Hãy đăng ký ngay hôm nay để giành lợi thế. Máy chủ vn4 đã được phép đăng ký vào ngày hôm nay 4/7/2012
...thông tin thêm

 

FUENTE: www.n.com.vn