Servers Travian IL News

Travian IL News

TOTAL REGISTRADOS: 8,997

חדשות

מליון מעריצים בפייסבוק! 05.03.2012
דף הפייסבוק של טרוויאן הגיע למליון מעריצים,
ואתם מרוויחים.

הקליקו על הקישור בתחתית!
...מידע נוסף
פתיחת שרת 3 06.03.2012
שרת 3 ייפתח מחדש ביום רביעי 28.03.2012.
תוכלו להרשם לשרת החל מ26.03.2012.

השרת יופעל בגרסה 4 ובמהירות רגילה.
...מידע נוסף

 

FUENTE: www.an.co.il

TOTAL REGISTRADOS: 8,997

חדשות

מליון מעריצים בפייסבוק! 05.03.2012
דף הפייסבוק של טרוויאן הגיע למליון מעריצים,
ואתם מרוויחים.

הקליקו על הקישור בתחתית!
...מידע נוסף
פתיחת שרת 3 06.03.2012
שרת 3 ייפתח מחדש ביום רביעי 28.03.2012.
תוכלו להרשם לשרת החל מ26.03.2012.

השרת יופעל בגרסה 4 ובמהירות רגילה.
...מידע נוסף

 

FUENTE: www.an.co.il