Servers Travian VN News

Travian VN News

TOTAL REGISTRADOS: 32,302

News

Một máy chủ mới trong tháng 3
Máy chủ ts1 và ts8 đã kết thúc với những trận chiến đầy thú vị. Để đáp ứng yêu cầu của những chiến sĩ ở hai máy chủ này, máy chủ ts1 sẽ được tái khởi động vào ngày 02.03.2012.
...thông tin thêm
Giải đấu thế giới 2012
Giành chiến thắng lớn!

Giải đấu Travian thế giới năm 2012

Trận chiến đã bắt đầu
...thông tin thêm

 

FUENTE: www.n.com.vn

TOTAL REGISTRADOS: 32,302

News

Một máy chủ mới trong tháng 3
Máy chủ ts1 và ts8 đã kết thúc với những trận chiến đầy thú vị. Để đáp ứng yêu cầu của những chiến sĩ ở hai máy chủ này, máy chủ ts1 sẽ được tái khởi động vào ngày 02.03.2012.
...thông tin thêm
Giải đấu thế giới 2012
Giành chiến thắng lớn!

Giải đấu Travian thế giới năm 2012

Trận chiến đã bắt đầu
...thông tin thêm

 

FUENTE: www.n.com.vn