Servers PH Travian News

PH Travian News

TOTAL REGISTRADOS: 5,654

Mga Balita

Upgrades to Dinah 7 12.04.12
Sa 12.04.2012 ~ 18:00 (6:00 P.M.) PHT, isang pagbabago ng Upgrade hanggang T4 Dinah-7
...mga detalye
One Million Fans
Travian celebrates one Million Fans: creates Prices waiting for you!
...mga detalye

 

FUENTE: www.avian.ph

TOTAL REGISTRADOS: 5,654

Mga Balita

Upgrades to Dinah 7 12.04.12
Sa 12.04.2012 ~ 18:00 (6:00 P.M.) PHT, isang pagbabago ng Upgrade hanggang T4 Dinah-7
...mga detalye
One Million Fans
Travian celebrates one Million Fans: creates Prices waiting for you!
...mga detalye

 

FUENTE: www.avian.ph