Tutorials Assignació d'excepcions de matèries primeres

July, 2010

Assignació d'excepcions de matèries primeres

Asignación de excepciones de materias primas

Les excepcions en matèries primeres són utilitzades per impedir la millora d'una determinada casella en un llogaret concreta.

Quan hi hagi una excepció i el programa decideixi avançar aquesta matèria, es consultaran les excepcions relacionades amb la vila i si hi hagués alguna coincidència, es podria impedir la execució havent de buscar una altra alternativa automàticament.

Els paràmetres necessaris per a la seva configuració són:

ALDEA: poble al qual volem assignar l'excepció.

MATÈRIES: element que volem evitar avançar.