Tutorial Configurar crear tropes

June, 2010

Configurar crear tropes

Configurar crear tropas

La pantalla de configurar tropes donarà lloc a la producció automàtica del nostre exèrcit, en aquesta pantalla establirem en què poble volem produir un determinat nombre de tropes.

Cal destacar la casella TROPES EN CADA EXECUCIÓ, que indica la quantitat de tropes que es posaran en producció amb cada inici del manteniment.